Taking a moment on the morning of the Komorebi…

Taking a moment on the morning of the KomorebiBonsai show. @ekitainoken @komorebibonsai @sergioluciani #bonsai #trees #mybonsaiworld #komorebibonsai #americanbonsai